Informatie over levering

DVS zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Geaccepteerde bestellingen zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen worden verzonden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal DVS zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van DVS.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij DVS tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan DVS bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.